UKPHARMACYMEDS

ontkenning

The Company Prescription Clinic Ltd, is under no circumstances suggesting to be providing diagnosis or treatment. The information in regard to medicine contained within this website is for your informational purpose only. This is only general information, and should not be relied upon for any purposes. It is important that the information made available on the website is not provided as a substitute for consultation, professional medical advice, diagnosis or treatment at the primary health care level. Always see your primary health care professional for any medical advice and treatment.


Het Bedrijf garandeert niet dat de informatie die op of via de website wordt verstrekt juist, volledig of actueel is. Het bedrijf wijst alle verantwoordelijkheid af voor de juistheid en betrouwbaarheid van de informatie op deze site en / of voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van deze informatie, inclusief schade of nadelige gevolgen voor personen of eigendommen, indien en wanneer dergelijke schade of gevolgen zich voordoen.

De Vennootschap of haar directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van deze site of enige van de daarop aangeboden diensten. Deze uitgebreide beperking van aansprakelijkheid is van toepassing op alle schade van welke aard dan ook, inclusief en zonder beperking tot compenserende, directe, indirecte of gevolgschade schade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van schade aan eigendommen, levens en claims van derden.
Door een bestelling te plaatsen via de website van de Onderneming zullen de contractuele verplichtingen alleen gelden gemaakt tussen de klant aan de ene kant en de vervullende apotheek aan de andere kant voor de uitvoering van uw bestelling.ALS U DE TOEGANG TOT DE WEBSITE KRIJGT, DOET U DIT VOOR EIGEN RISICO EN IS VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALEVING VAN DE WETGEVING EN JURISDICTIE VAN UW EIGEN LANDEN.
WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF SCHADE (IN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS) IN ENIGE KWESTIE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF WELKE VAN ONS PRODUCT OF DIENSTEN.

Altijd overleg met een arts voordat u een nieuw medicijn start.
Altijd volg de instructies die met het medicijn zijn meegeleverd.
Altijd lees de informatie die bij de medicatie is meegeleverd.

auteursrechten